AYDIN - KÖŞK PTT BİNASI GÜÇLENDİRME VE PTTBANK

İŞ VEREN İDARE :  AYDIN PTT BAŞMÜDÜRLÜĞÜ
İŞİN ADI :

 AYDIN / KÖŞK İLÇESİ PTT HİZMET BİNASININ PTTBANK KONSEPTİNE DÖNÜŞTÜRÜLMESİ VE STATİK GÜÇLENDİRME YAPILMASI İŞİ