Vizyon ve Misyon

VİZYONUMUZ

Temeli insana ve doğaya saygılı olan, bireyin doğallığıyla bağını koparmadan modernlik, mimari ve teknolojiden üst düzeyde faydalanmasını sağlamak ve bu sayede Yaşam İnşası felsefemizi, tüm dünyaya örnek oluşturacağımızı gözden kaçırmadan yaşam pratiğine aktarmak.

MİSYONUMUZ

İnsanın ilk çağlardan beri süregelen yuva ihtiyacını, ona suni olmayan ve modern olanaklarla çevrelenmiş olarak sunmak. 

Öncelikle sosyal, sportif ve kültürel aktivitelerle bağını eksiksiz kurarak, doğal yuva ihtiyacını sağlam bir temele oturtmak. 

Sonra modernlik, mimari mükemmellik ve teknolojinin akıllı kullanımıyla insanı nesiller boyu geleceğe taşımak ve böylelikle yüceltmek. 

Gelecek kuşakların doğayla yaşamayı öğrenecek ve öğretecek bireyler olarak yetişmesini sağlamak.