Kalite Politikamız

☑️ Mimariye, ilgili standartlara, teknik şartnamelere, idari ve mevzuat şartlarına, inşa şaması tekniklerine ve sanatına, deprem yönetmeliğine uymak,

☑️ Teknolojiyi yakından takip ederek ürün ve ürünün yapımında kullanmak, 

☑️ Müşteri memnuniyetini sürekli kılmak için müşterilerin ihtiyaç ve arzularını dikkate almak.

☑️ Ürün teslimini sözleşme süresinde gerçekleştirmek, 

☑️ En değerli iç kaynağı olan çalışanlarının iş güvenliğini sağlamak için vicdani sorumluluğa ve yürürlükte olan kanun ve yönetmeliklere uymak, 

☑️ Her seviyede eğitimli insan kalitesine verdiği önemle çalışanlarına gerekli eğitim programlarını hazırlamak ve uygulatmak.